ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുത്തത് കിടിലൻ പണി – സംഭവം വൈറൽ

ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുത്തത് കിടിലൻ പണി - സംഭവം വൈറൽ ബാങ്കിൽ എത്തിയ കോടിശ്വരനോട് മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞ കോടിശ്വരനോട് മാസ്ക് ധരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞ ജീവനക്കാരാണ് കിട്ടിയ പണി ലോകമെങ്ങും വൈറൽ ആയി. മലയാള...

KSRTCയെ പ രിഹസിച്ച ജയദീപിന് കിട്ടിയ മു ട്ടൻപ ണി കണ്ടോ? അ ഹ ങ്കാരം കുറച്ചൊന്നും ആയിരുന്നില്ല

KSRTCയെ പ രിഹസിച്ച ജയദീപിന് കിട്ടിയ മു ട്ടൻപ ണി കണ്ടോ? അ ഹ ങ്കാരം കുറച്ചൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പൂഞ്ഞാറിൽ വെ ള്ളക്കെട്ടിലൂടെ അ പക ടകരമായി രീതിയിൽ കെ എസ്ആ ർടി സി...

മലയാള സിനിമാ ലോകത്തിന് ഇത് തീ രാനഷ്ടം, പ്രിയ സംവിധായകൻ വി ടവാങ്ങി

മലയാള സിനിമാ ലോകത്തിന് ഇത് തീ രാനഷ്ടം, പ്രിയ സംവിധായകൻ വി ടവാങ്ങി മലയാള സിനിമാലോകത്തെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തികൊണ്ടു മറ്റൊരു വി യോ ഗം കൂടി. സിനിമ സഹസംവിധായകൻ കൊല്ലം കിഴക്കേ കല്ലട ആച്ചേരി പുത്തൻവീട്ടിൽ...