ഒരു വർഷം; 21 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ; 105 കുട്ടികൾ വേണം ഈ 24കാരിക്ക്.

ഒരു വർഷം; 24 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ; 105 കുട്ടികൾ വേണം ഈ 24കാരിക്ക്. വാടക ഗ ർഭപാത്രത്തിലൂടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി റഷ്യൻ യുവതി. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയായിരിക്കുകയാണ്...

ആറുപെൺമക്കളെയും പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടർമാരാക്കി നാടിന് സമ്മാനിച്ച ഒരു ഉമ്മയുടെ കഥ

ആറുപെൺമക്കളെയും പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടർമാരാക്കി നാടിന് സമ്മാനിച്ച ഒരു ഉമ്മയുടെ കഥ ഇത് സൈന ഉമ്മ. നാദാപുരത്ത് ആണ് വീട്. ഈ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു കഥയുണ്ട്. അഭിമാനത്തിന്റെ സ്വപ്ന സഫലീകരണത്തിന്റെ ഒരു അപൂർവ കഥ. ആറു...

ദൈവമേ.. ഈ പാവത്തിന്റെ കാശ് മുഴുവൻ കീറി കളയേണ്ടി വരുമോ

ദൈവമേ.. ഈ പാവത്തിന്റെ കാശ് മുഴുവൻ കീറി കളയേണ്ടി വരുമോ ആർക്കും ശല്യമാകാതെ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവും ഉണ്ടാക്കാതെ ഭിക്ഷയാചിച്ചു ജീവിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇത്. ചിന്ന കണ്ണ്. അതാണ് പേര്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലെ...

കൊല്ലത്ത് പി ഞ്ചുകു ഞ്ഞിനെ മുക്കിക്കൊന്ന അമ്മ, 7 മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ആ അമ്മ ക ണ്ണീരോ ടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ?

കൊല്ലത്ത് പി ഞ്ചുകു ഞ്ഞിനെ മുക്കിക്കൊന്ന അമ്മ, 7 മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ആ അമ്മ ക ണ്ണീരോ ടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ? സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാ തെയാക്കിയ അമ്മ. ആ വാക്ക് ച ങ്കുതു ളഞ്ഞു...