നൊ മ്പരമായി കു രുന്നുകൾ…. സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കൾ… ആ ശ്വസിപ്പിക്കാനാകാതെ ബന്ധുക്കൾ

നൊ മ്പരമായി കു രുന്നുകൾ.... സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കൾ... ആ ശ്വസിപ്പിക്കാനാകാതെ ബന്ധുക്കൾ മലപ്പുറം വള്ളുവമ്പ്രതു ചെങ്കൽ ക്വാറിയിൽ വീ ണു സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കൾ മു ങ്ങി മ രി ച്ചു. വള്ളുവമ്പ്രം മാണിപ്പറമ്പിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ...

താരം ഇനിയും ജീവിക്കും പ്രിയ നടൻ പുനീതിന്റെ കുടുംബം ചെയ്തത് കണ്ടോ?

താരം ഇനിയും ജീവിക്കും പ്രിയ നടൻ പുനീതിന്റെ കുടുംബം ചെയ്തത് കണ്ടോ? സിനിമ ലോകത്തെ ഞെ ട്ടിക്കു ന്നതായിരുന്നു കന്നഡ സൂപ്പർ താരം പുനീത് രാജ്‌കുമാറിന്റെ വി യോ ഗ വാർത്ത. എന്നാൽ താരത്തിന്റെ...

ശരണ്യയുടെ ആത്മാവ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാകും.. സ്‌നേഹസീമയിലെ ഉ ള്ളുരുകുന്ന കാഴ്ച

ശരണ്യയുടെ ആത്മാവ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാകും.. സ്‌നേഹസീമയിലെ ഉ ള്ളുരുകുന്ന കാഴ്ച മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമായിരുന്നു നടി ശരണ്യ ശശി. ഒരു മാസത്തിൽ ഏറെയായി താരം നമ്മളിൽ നിന്ന് വി ടപറഞ്ഞിട്ട്. അതിനുമുൻപ് ഒരു അസുഖം...