ഭർത്താവ് ഉ പേക്ഷിച്ചു.. മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ… 45കാരി മഞ്ജുഷ സുന്ദരിപ്പെണ്ണായ കഥ

ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു.. മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ... 45കാരി മഞ്ജുഷ സുന്ദരിപ്പെണ്ണായ കഥ പണ്ടൊക്കെ പലരുടെയും രൂപം നോക്കി പ്രായം പറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് സാധ്യമാകില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്....

വെറും 48 ദിവസം പ്രായമുള്ള മകനെ നെഞ്ചിൽ ചേർത്തു പിടിച്ച് ക രയുന്ന ഭാര്യ… ഒരു സൈ നികൻ്റെ കുടുംബം

വെറും 48 ദിവസം പ്രായമുള്ള മകനെ നെഞ്ചിൽ ചേർത്തു പിടിച്ച് ക രയുന്ന ഭാര്യ... ഒരു സൈ നികൻ്റെ കുടുംബം നമ്മുടെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന ദൈവങ്ങളാണ് സൈനികർ. അവർ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട്...