മനസ് തുറന്ന് ഒരു യുവതി കൂടി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കുറച്ചു വൈകി എത്തിയെങ്കിൽ  ഞാൻ മറ്റൊരു മോഫിയ

മനസ് തുറന്ന് ഒരു യുവതി കൂടി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കുറച്ചു വൈകി എത്തിയെങ്കിൽ  ഞാൻ മറ്റൊരു മോഫിയ അച്ഛനും അമ്മയും എത്താൻ വൈകിയിരുന്നു എങ്കിൽ സ്ത്രീധ ന പീഡനത്തിന്റെ പേരിൽ ആ ത്മഹ...

ഞ രമ്പനെ പ ഞ്ഞിക്കിട്ട ലക്ഷ്മിയെ തേടി എത്തി ആ വീഡിയോ കോൾ; എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ?

ഞ രമ്പനെ പ ഞ്ഞിക്കിട്ട ലക്ഷ്മിയെ തേടി എത്തി ആ വീഡിയോ കോൾ; എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ ശ ല്യപ്പെ ടുത്തിയ യുവാവിനെ കീ ഴടക്കി യ പ്ലസ് വൺ...

വെബ്‌സീരീസിലൂടെ പ്രിയങ്കരനായ യുവനടന് അകാ ലവി യോഗം; ന ടു ങ്ങി താരലോകം

വെബ്‌സീരീസിലൂടെ പ്രിയങ്കരനായ യുവനടന് അകാ ലവി യോഗം; ന ടു ങ്ങി താരലോകം അപ്രതീ ക്ഷിതമായ വി യോ ഗ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമ ലോകത്തു നിന്നും എത്തുന്നത്. പ്രസിദ്ധമായ വെബ് സീരിയസിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ...

വി ധിയെ തോ ൽപ്പിച്ച് കൊണ്ട് 20 വർഷത്തിന് ഇപ്പുറമുള്ള സ്മിതയുടെ ജീവിതം

വി ധിയെ തോ ൽപ്പിച്ച് കൊണ്ട് 20 വർഷത്തിന് ഇപ്പുറമുള്ള സ്മിതയുടെ ജീവിതം മാ രകമായ രോഗത്തെ തന്നെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവർ ഏറെയാണ്. അതിൽ ഡോക്ടർമാർ പോലും ജീവന്...