നിശ്ചലമായ നെഞ്ചിൽ ഷർട്ട് ചേർത്തുവച്ച് ഭാര്യ.. അച്ഛൻ മ രിച്ചതറിയാതെ പൊന്നോമനകളും

നിശ്ചലമായ നെഞ്ചിൽ ഷർട്ട് ചേർത്തുവച്ച് ഭാര്യ.. അച്ഛൻ മ രിച്ചതറിയാതെ പൊന്നോമനകളും അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച ഒരു ആത്മാവിന്റെ സമ്മാനമായിരുന്നു മെറൂൺ ഷർട്ട്. മക്കൾക്കൊപ്പം ഉള്ള ആദ്യ ജന്മദിന ആഘോഷത്തിലേക്ക് അവർ നാലുപേരും നടന്ന് അടുക്കുന്നതിന്...

പാലക്കാട് നിന്നും കാണാതായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി, എവിടെ നിന്നും എങ്ങനെ എന്നും കണ്ടോ?

പാലക്കാട് നിന്നും കാണാതായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി, എവിടെ നിന്നും എങ്ങനെ എന്നും കണ്ടോ? ആലത്തൂർ നിന്നും മൂന്നു മാസം മുൻപ് കാണാതായ സൂര്യ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ആഗസ്റ്റ് 30നാണ് സൂര്യയെ കാണാതായത്. പെൺകുട്ടിയെ...

പെങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ക യറി പി ടിക്കാൻ നോക്കിയ സഹോദരനെ ഈ ഉമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഒടുവിൽ

പെങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ക യറി പി ടിക്കാൻ നോക്കിയ സഹോദരനെ ഈ ഉമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഒടുവിൽ ക ഞ്ചാ വ് ല ഹരിയിൽ സഹോദരിയെ കേറി പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സഹോദരനെ...

അച്ഛന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ ന്തികേട് തോന്നിയ മക്കൾ ഒടുവിൽ അച്ഛനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ

അച്ഛന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ ന്തികേട് തോന്നിയ മക്കൾ ഒടുവിൽ അച്ഛനെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവനെ പറയുന്ന പേരല്ലോ വിഭാര്യൻ. അത്ര സ്നേഹത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഭാര്യ അങ്ങ്...

മത്സര വേദിയിൽ ചേച്ചിമാരുടെ ഓർമ്മകൾ മാത്രം.. വി തുമ്പിക്ക രഞ്ഞ് ഗോപികാ സുരേഷ്

മത്സര വേദിയിൽ ചേച്ചിമാരുടെ ഓർമ്മകൾ മാത്രം.. വി തുമ്പിക്ക രഞ്ഞ് ഗോപികാ സുരേഷ് അറിവും അഴകും ഒരുപോലെ സമ്മേളിക്കുന്ന മഹാ വേദികളാണ് ഫാഷൻ റാമ്പുകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിലും ഒരുങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ...