അമ്മയുടെ കു റ്റസമ്മത മൊ ഴി പുറത്ത്, ന ടുക്കം മാറാതെ നാട്ടുകാരും പോ ലീസും

അമ്മയുടെ കു റ്റസമ്മത മൊ ഴി പുറത്ത്, ന ടുക്കം മാറാതെ നാട്ടുകാരും പോ ലീസും എലപ്പുള്ളിയിൽ മൂന്നു വയസ്സുള്ള സ്വന്തം മകനെ ശ്വാസം മു ട്ടിച്ചു കൊ ലപ്പെടുത്തിയത് സുഹൃത്തിനൊപ്പം ജീവിക്കാനാണെന്ന് അമ്മയായ...

കോഴിക്കോട് യുവാവിനും കുടുംബത്തിനും സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ?

കോഴിക്കോട് യുവാവിനും കുടുംബത്തിനും സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ കോഴിക്കോട്ട് വച്ച് പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടായതിനെത്തുടര്‍ന്ന്, നടി സുരഭിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച യുവാവ് മരി ച്ചു. മലപ്പുറത്ത് ഇന്ന് നടന്ന ഞെ ട്ടിക്കുന്ന സംഭവം, പിതാവ്...

സുരേഷ് ഗോപി മാതൃകയാണ്..! താരമെന്ന നിലയിലും എം പി എന്ന നിലയിലും ഒന്നാമൻ തന്നെ

സുരേഷ് ഗോപി മാതൃകയാണ്..! താരമെന്ന നിലയിലും എം പി എന്ന നിലയിലും ഒന്നാമൻ തന്നെ വിഷു വരവായതോടെ സുരേഷ് ഗോപി എം പി തിരക്കിലാണ്. സിനിമ ചർച്ച ആയി മാത്രമല്ല എം പി ആയും,...