വീട്ടിൽ മാങ്ങ പറിച്ചു കൊണ്ട് നിന്ന യുവാവിന് സംഭവിച്ചത്, കോട്ടയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്

വീട്ടിൽ മാങ്ങ പറിച്ചു കൊണ്ട് നിന്ന യുവാവിന് സംഭവിച്ചത്, കോട്ടയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളുമായി മാങ്ങ പറിക്കുന്നതിനിടെ കാല്‍ വഴുതി കിണറ്റില്‍ വീണ യുവാവ് മരിച്ചു. കേളകം പെരുന്താനം സ്വദേശി കോടിയാപുരയിടത്തില്‍ ജിന്‍സ് മാത്യു...