സംഭവം നടന്നത് തൃശൂർ – കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അമ്മ – രണ്ടാനച്ഛൻ പോലീസ് പിടിയിൽ

സംഭവം നടന്നത് തൃശൂർ - കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അമ്മ - രണ്ടാനച്ഛൻ പോലീസ് പിടിയിൽ ഓല മടൽ കൊണ്ട് രണ്ടാനച്ഛൻ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അ ടിച്ചു. കുന്നംകുളം തുവാനൂരിലാണ് നാലു വയസുകാരന്...

കാമു കിക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഒക്കെ കണ്ടു ഞെട്ടി ഭാര്യ – അവസാനം പണി പാളി

കാമു കിക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഒക്കെ കണ്ടു ഞെട്ടി ഭാര്യ - അവസാനം പണി പാളി കാമു കിയെ നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ കാറു വാങ്ങാനായി സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങൾ കവർന്ന യുവാവ് ചെന്നൈയിൽ...