നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം, നിലവിളിച്ച് നാട്ടുകാർ… ഒരു കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ചത്

നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം, നിലവിളിച്ച് നാട്ടുകാർ... ഒരു കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ചത് ഉറങ്ങിക്കിടവേ എയർ കണ്ടീഷൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അമ്മയും മകളും മ രിച്ചു. രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്. ട്രെയിൻ...