കിരണിന് വേണ്ടി എത്തിയ ആളൂരിനെ കോ ട തിയിൽ വി റപ്പിച്ച കാവ്യ നായർ പുലിക്കുട്ടി.. സമ്മതിച്ചു മാഡം

Read Time:4 Minute, 54 Second

കിരണിന് വേണ്ടി എത്തിയ ആളൂരിനെ കോ ട തിയിൽ വി റപ്പിച്ച കാവ്യ നായർ പുലിക്കുട്ടി.. സമ്മതിച്ചു മാഡം

വിസ്മയ കേ, സി ൽ അ ഭിഭാഷകൻ ബി എ ആളൂർ എത്തുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മലയാളികൾ ഉറപ്പിച്ചത് വിസ്‌മയക്കു ഇനി നീ തി ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നു ആകാം. കാരണം കേരളത്തിൽ ഏറെ വി വാ ദമായ സൗ മ്യ കേ സി ൽ ഗോ വിന്ദ ചാമിക്കും ജിഷ കേ സി ൽ അമീറുൽ ഇ സ്ലാ മിനും കൂടാത്തയിലെ ജോളിക്കും, നടിയെ ആ ക്ര മി ച്ച കേസിലെ പൾസർ സുനിക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി വാ ദി ക്കു വാൻ എത്തിയ ആളൂരിന്‌ കേരളത്തിൽ വി ല്ല ൻ പരിവേഷം ആണുള്ളത്.

ബോളിവുഡ് ഇതിഹാസം വിട വാങ്ങി

ആ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ ആണ് ആളൂർ കിരണിനു വേണ്ടിയും, വാ ദി ക്കു വാൻ എത്തിയത്. സൗ മ്യ യെ ട്രെ യിനിൽ നിന്നും ത ള്ളി യിട്ടു ക്രൂ, ര മാ യി പീ, ഡി പ്പി ച്ചു കൊ, ന്ന ഗോവിന്ദ ചാമിയെ വ, ധ ശി, ക്ഷ യിൽ നിന്നും ഊരിയെടുത്ത ആളാണ് ആളൂർ.

അതിനാൽ തന്നെ ആളൂർ കിരണിനു വേണ്ടി വാ ദി ക്കുവാൻ എത്തിയപ്പോൾ, കിരൺ കേ, സി ൽ നിന്നും ഊരി പോകുമെന്ന് മലയാളികൾ കരുതി. കോ വി ഡ് ബാധിച്ചു ജ, യി ലി ൽ കഴിയുന്ന കിരണും, വീട്ടുകാരുപോലും ജാ, മ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വിശ്വസിച്ചു ഇരുന്ന ഇടത്തിൽ നിന്നുമാണ്, അ സിസ്റ്റന്റ് പ ബ്ലി ക് പ്രോസി ക്യൂ ട്ട ർ കാവ്യാ എസ് നായർ കിരണിനെ വീണ്ടു അ, ഴി ക്കു ള്ളിൽ ആക്കിയത്.

ഇതോടെ കാവ്യക്ക് എങ്ങും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. സ്ത്രീധനത്തിന് എതിരെയുള്ള പോ രാ ട്ടത്തിൽ നിരവധി പേരാണ് കാവ്യക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇതിനോടകം എത്തിരിക്കുന്നത്. കിരണിനു ജാ മ്യം ലഭിക്കുവാൻ ആളൂർ പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അസിസ്റ്റന്റ് പ ബ്ലിക് പ്രോ സി ക്യൂട്ടർ കാവ്യാ എസ് നായരിന്റെ മറു വാ ദ ത്തിൽ കിരണിനു ജാ മ്യം നിഷേ ധിക്കുക ആയിരുന്നു.

കൂട്ടുകാർ ചെയ്തത് കണ്ടോ, അവർക്കു അത് തമാശ, എന്നാൽ ആദിത്യന് അത് ജീവൻ, സംഭവിച്ചത്

അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആളൂരിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ എല്ലാം തകിടം മരിച്ച കാവ്യാ, ആളൂരിന്റെ തിരുനെ റ്റി നോക്കി അ ടി ച്ച അടിപൊളി അ ടി ആയി കോ, ട തി യുടെ ജാ, മ്യം നി ഷേ ധിക്കൽ. ശാസ്താംകോട്ട ജു ഡീ ഷ്യ ൽ ഫ സ്റ്റ്ക്‌ ളാ സ് മ ജി സ്റ്റേ റ്റു കോ, ടതി യാ ണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിരണിന്റെ ജാ മ്യാ പേക്ഷ തള്ളിയത്.

കിരൺ കുമാർ അറിയപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥാൻ ആണെന്നും, ഇത്രെയും കാലത്തിനിടയിൽ ഒരു കേ, സി ലും പ്ര, തി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആണ് ബി ആ ആളൂർ നേരത്തെ കോ, ട തി യിൽ വാ ദിച്ചത്. കിരൺ സാധു ആയിരുന്നു എന്നാണ് ആളൂരിന്റെ വാ ദം.

എന്നാൽ ആളൂരിന്റെ വാ ദം അസിസ്റ്റന്റ് പ ബ്ലിക് പ്രോസി ക്യൂ ട്ടർ കാവ്യാ എസ് നായർ എതിർത്തു. വിസ്മയയുടെ മ ര ണം ദു രൂ ഹത ഉള്ളതിനാൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മറ്റു വകുപ്പുകൾ ചേർക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നിലവിൽ പ്ര, തി ക്ക് കോ, വി ഡ് ആയതിനാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തി ആക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും രോ ഗം മാറുന്നതിനു അനുസരിച്ചു പ്ര, തി യെ ക, സ്റ്റ ഡി യിൽ വാങ്ങി തെ ളിവെ ടുപ്പ് പൂർത്തി ആക്കേണ്ടത് ഉണ്ടെന്നും കാവ്യാ വാദിച്ചു.

ജാ, മ്യം നൽകരുത് എന്നുള്ള കാവ്യയുടെ വാ ദം കോ ട തി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അറുത്തു മാറ്റാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, ഈ ഡോക്ടർ ചെയ്തത് കണ്ടോ? യുവതിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post അറുത്തു മാറ്റാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, ഈ ഡോക്ടർ ചെയ്തത് കണ്ടോ? യുവതിയുടെ കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു
Next post ദൈവമേ എങ്ങനെ സഹിക്കും ഇത്, ആ രംഗം കണ്ട് കണ്ണീർപൊടിച്ച് ഒരു നാട് മുഴുവൻ