യുവ നടിക്ക് അ കാലവി യോ ഗം, ഒറ്റക്കായി കുഞ്ഞുമകൻ… ഇത് കണ്ടാൽ സ ഹിക്കില്ല

Read Time:2 Minute, 28 Second

യുവ നടിക്ക് അ കാലവി യോ ഗം, ഒറ്റക്കായി കുഞ്ഞുമകൻ… ഇത് കണ്ടാൽ സ ഹിക്കില്ല

സിനിമ ലോകത്തെ സ ങ്കട ത്തിലാ ഴ്ത്തി മറ്റൊരു വി യോ ഗം കൂടി, നടി മനീഷ യാദവ് അ ന്ത രി ച്ചു. ത ല ച്ചോ റിൽ നിന്നും അമിത ര ക്ത സ്രാ വം ഉണ്ടായതാണ് മ ര ണകാര ണമായ പറയപ്പെടുത്തത്.

നടി സ്‌നേഹ ശ്രീകുമാറിനെതിരെ പൊ ട്ടിത്തെ റിച്ച് എസ്തർ അനിൽ, കാരണമിത്

ജോധാ അക്ബർ എന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലൂടെ പ്രിയങ്കരി ആയ താരം ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നിരവധി ആരാധകരെ ആണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ മനീഷക്കു കോ വി ഡ് പി ടിപെട്ടിരുന്നു. സുഖം പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം നടി അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതാണ്.

3 തവണ അവളുടെ ശ്വാ സം നി ലച്ചുപോയി , അവളെ ഒന്ന് മു ലയൂട്ടാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല, അമ്മയുടെ കുറിപ്പ്

ഏറെ വി ഷമി പ്പി ക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. ഒരു വയസ്സുള്ള മകനെ ത നിച്ചാക്കിയാണ് മനീഷ ഈ ലോ കത്തോട് വി ട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

മനീഷയുടെ അ കാല ത്തിലുള്ള വേ ർ പാ ട് സഹതാരങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വി ശ്വ സിക്കുവാൻ ആയിട്ടില്ല. മോഡലിംഗ് രംഗത്തും നടി സജീവമായിരുന്നു.

സ ഹി ക്കില്ല ഈ കാ ഴ്ച… ഇന്നലെ നിധിനയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച…

പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധ ആ രോഗ്യ പ്ര ശ്ന ങ്ങൾ മനീഷക്കു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തിയ്യതി ത ലച്ചോ റി ൽ ര ക്ത സ്രാ വം ഉണ്ടാകുകയും മ ര ണ പ്പെ ടുകയും ആയിരുന്നു. പ്രിയ കലാകാരിക്ക് ആ ദ രാഞ്ജ ലികൾ.

താരപുത്രൻ പി ടി യിൽ, മകന്റെ ചെയ്തിയിൽ വി ങ്ങി പൊ ട്ടി നടൻ ഷാരൂഖ് ഖാൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post താരപുത്രൻ പി ടി യിൽ, മകന്റെ ചെയ്തിയിൽ വി ങ്ങി പൊ ട്ടി നടൻ ഷാരൂഖ് ഖാൻ
Next post മോളെ 11 വർഷമായി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്, മരുമകൾ ചെയ്തത്. ഒടുവിൽ പോ ലീ സ് ചെയ്തത്