ക്രിസ്ത്മസ് രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? കണ്ണീരോടെ ഒരു നാട്

ക്രിസ്ത്മസ് രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ? കണ്ണീരോടെ ഒരു നാട് ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് കണ്ണൂരിന്റെ മലയോരത്തെ നടുക്കി. ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിന്റെ തല്ലെന്നു മലയോരത്തു ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചത്. അവിചാരിതമായെത്തിയ...