കൊല്ലത്ത് പി ഞ്ചുകു ഞ്ഞിനെ മുക്കിക്കൊന്ന അമ്മ, 7 മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ആ അമ്മ ക ണ്ണീരോ ടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ?

Read Time:6 Minute, 52 Second

കൊല്ലത്ത് പി ഞ്ചുകു ഞ്ഞിനെ മുക്കിക്കൊന്ന അമ്മ, 7 മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ആ അമ്മ ക ണ്ണീരോ ടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ?

സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാ തെയാക്കിയ അമ്മ. ആ വാക്ക് ച ങ്കുതു ളഞ്ഞു കയറാൻ പോന്നതാണ്. സംഭവായിച്ചതു കേട്ടാലോ ഏതൊരു ഹൃദയം പി ടയും. ഏതൊരു മനുഷ്യജീ

വിക്കും ഉ ൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത കൊ ടുംക്രൂ രത ദിവ്യക്കു ചെ യ്യേണ്ടി വന്നു.

ദിലീപ് ചിത്രത്തിൽ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ നടന് വി യോ ഗം, ചിത്രീകരണം നിർത്തിവച്ചു

ദിവ്യ എന്ന അമ്മയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഹ തഭാ ഗ്യയായ അമ്മ. സമ ർദ്ദ ങ്ങളുടെ കൊടുമുടി കയറി കേറിയ ഏതോ നിമിഷത്തിൽ, മനസിന്റെ താളം ആടി യുലഞ്ഞ ഏതോ ന ശിച്ച നേരത്തു അവൾക്കു സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊ ല്ലേ ണ്ടി വന്നു.

കൊ ലപാ തകി എന്നും കൊ ടുംക്രൂ ര എന്നും വിളിച്ച സമൂഹത്തിനോട് ആ അമ്മക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്, ലോകത്തിനോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിച്ച സാഹചര്യം തന്നെ ആയിരുന്നു.

ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുത്തത് കിടിലൻ പണി – സംഭവം വൈറൽ

സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ഐപ്പ് വള്ളിക്കാടനാണ് അവളെ കു റ്റക്കാ രിയാക്കിയ മു ൻവി ധിക്കു മേൽ നടന്ന ആ സ ത്യം പങ്കു വെച്ചത്. മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിനോടപ്പം താരാട്ടും പങ്കു വെച്ച ഒരു അമ്മതന്നെ ആയിരുന്നു ദിവ്യ ജോണി. അമ്മ ന ഷ്ട്ടപെട്ട ദിവ്യക്കു അച്ഛൻ മാത്രമായിരുന്നു തണലും തുണയും.

പക്ഷെ അവൾക്കു സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊ ന്ന അമ്മ എന്ന മേൽവിലാസം നൽകിയത് വി ധി. വിവാഹ മോ ചി തനായ ഒരു ഡോക്ടറെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടെയാണ് ദിവ്യയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വേ ദന കളുടെയും നൊ മ്പര ങ്ങളുടെയും പുതിയ ഒരു പാഠം തുടങ്ങുന്നത്.

KSRTCയെ പ രിഹസിച്ച ജയദീപിന് കിട്ടിയ മു ട്ടൻപ ണി കണ്ടോ? അ ഹ ങ്കാരം കുറച്ചൊന്നും ആയിരുന്നില്ല

സ്വന്തം അമ്മയുടെ അ ർബുദ രോഗ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിചയമാണ് വിവാഹത്തിൽ ക ലാശിച്ചത്. ഹിന്ദു ആ ചാര പ്രകാരം നടന്ന വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർതൃവീട്ടിൽ അവൾ ശരിക്കും ഒ റ്റപ്പെടുക തന്നെ ആയിരുന്നു.

ദിവ്യ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ പ്ര ശ്നം കൂടുതൽ രൂ ക്ഷമാ യി മാറുക ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാർ മുന്നിൽ വെച്ച നി ലപാട്.

പക്ഷേ ദൈവം തന്ന നിധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു ദിവ്യയുടെ ആഗ്രഹം. അവിടുന്നങ്ങോട്ട് ദിവ്യയുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ കാട്ടിയ അതേ അ വഗ ണന കുഞ്ഞിനോടും വീട്ടുക്കാർ കാട്ടി. ദിവ്യയെ അവർ തീർത്തും അ വഗണി ക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

മലയാള സിനിമാ ലോകത്തിന് ഇത് തീ രാനഷ്ടം, പ്രിയ സംവിധായകൻ വി ടവാങ്ങി

കുടുബത്തിലെ എല്ലാവരോടൊപ്പം ഉള്ള നീ രസം ഒടുവിൽ ആ കുഞ്ഞിലേക്ക് എത്തുക ആയിരുന്നു. അന്ന് അവൾ അനുഭവിച്ച ക ടുത്ത വേ ദന, സ മ്മർദ്ദം എല്ലാം അവളെ മാ നസിക പ്ര ശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു.

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ ത്മഹ ത്യ ശ്രമത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിരുന്നു. സ ഹികെട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മാറിയിട്ടും താൻ നേരിടുന്ന മാ നസിക പ്ര ശ്നത്തിന് പ രിഹാരമുണ്ടായില്ല. മ രവിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കും മാ നസിക രോഗ ചി കിത്സകളും ദിവ്യയെ പിന്നെയും ത ളർത്തിയതേയുള്ളു.

ശരിക്കും സ മ്മർ ദ്ദം തലയ്ക്കു കയറിയ ആ നശിച്ച ദിവസം, തീർത്തും ഏറെ മനസ്സ് ഭ്രാ ന്തായി മാറിയ നിമിഷം ദിവ്യ സ്വബോ ധത്തോടെയല്ലാതെ അതു ചെയ്യുക ആയിരുന്നു.

ഒരു ആഘോഷവും ഇല്ല അതിനു കാരണം ഇതാണ് – കുറിപ്പുമായി നടൻ പ്രേം കുമാർ

ആദ്യം കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെ ള്ളത്തിലേക്കിട്ടു. കുഞ്ഞു കൈകാ ലിട്ടടിച്ചപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം സ്വബോ ധം വീണ്ടെടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ കോ രിയെടുത്തു, ര ക്ഷപ്പെ ടുത്തിരുന്നു

കുറേനേരം കുഞ്ഞിനെ കെ ട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നു. പിന്നെയെപ്പോഴാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കുഞ്ഞി തലയിണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് ശ്വാ സം മു ട്ടിച്ചു. ബോ ധം വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ പൈതലിന് അ നക്കമില്ല.

ആദ്യം ഭർത്താവിനെ വിളിക്ക ണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരൊക്കെ എന്നെ അ ടി ച്ചു കൊ ല്ലു മെന്ന് പേ ടിച്ചു. ഒടുവിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പൊ ലീസിനെ യായിരുന്നു. അനഭയെന്നാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പേര്. മിന്നൽ എന്ന് അർത്ഥം. ആ പേര് അന്വർത്ഥമായി– ദിവ്യ ക ണ്ണീ രോടെ പറയുന്നു

ഇനിയൊരു അമ്മയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും ദിവ്യയുടെ പക്കൽ മറുപടിയുണ്ട്. ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം ഒറ്റത്തടിയായി തന്നെ ജീവിക്കും . വിവാ ഹമോ ചനത്തിനായി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് .

പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ – വീഡിയോ കാണാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ – വീഡിയോ കാണാം
Next post ദൈവമേ.. ഈ പാവത്തിന്റെ കാശ് മുഴുവൻ കീറി കളയേണ്ടി വരുമോ